ข่าวสารและกิจกรรม

Category: ข่าวสารและกิจกรรม

Search

ประชุมหารือด้านกิจกรรมความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา และนำเสนอข้อมูลโครงการรากแก้วประจำปี 2567 กับคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในวาระพิเศษ

รายละเอียด »