ข่าวสารและกิจกรรม

Rakkaew Open House

ประชุมชี้แจงโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 มูลนิธิรากแก้วได้จัดประชุมชี้แจงโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567 (Rakkaew Open House)

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการรากแก้ว ประจำปี 2567
2. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าร่วมโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567
3. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมองการดำเนินโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ
 
ซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นิสิตนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งนี้หากน้องๆ หรือสถาบันการศึกษา สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567
สามารถดูรายละเอียดโครงการได้ที่
รายละเอียดโครงการรากแก้ว 👉 https://online.anyflip.com/vwfrq/jocc/mobile/index.html
สมัคร และส่งโครงการได้ที่ 👉 https://forms.gle/s9vEBUp5hMXx39HX8
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2567
 
หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับiรายละเอียดโครงการรากแก้ว 
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เพจเฟสบุ๊คโครงการรากแก้ว หรือโทร 082-542-9462
 
แชร์ข่าวสาร :