ข่าวสารและกิจกรรม

Workshopเตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงการ

โครงการรากแก้วจัด Workshop เตรียมความพร้อมการนำเสนอโครงการ

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ถึง 4 ก.ย. 66 มูลนิธิฯ จัดWorkshop การนำเสนอโครงการสำหรับ 19 ทีมที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทีมก่อนวันนำเสนอโครงการ โดยมีพี่ ๆ ศิษย์เก่าที่เคยทำโครงการกับมูลนิธิฯ อาสาให้คำแนะนำแก่น้อง ๆ ปัจจุบันในการนำเสนอข้อมูล

แชร์ข่าวสาร :