ข่าวสารและกิจกรรม

“2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคเหนือ

มูลนิธิรากแก้ว ได้ร่วมกับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรม “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคเหนือ โดยมีทีมนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันฯภาคเหนือ จำนวน 8 สถาบันฯ เข้าร่วมกว่า 60 คน

คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัด “EmpowerU Camp” ว่าเป็น “เป็น workshop เพื่อเสริมสร้างพลังและพัฒนาทักษะให้กับทีมนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรากแก้วเพื่อให้สามารถส่งต่อ และสร้างพลังในการดำเนินโครงการพัฒนาที่ใช้ความรู้ทางธุรกิจ และแนวทางของผู้ประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้นำความรู้ที่เรียนในห้องไปสร้างประโยชน์ให้สังคม และสร้างพลังเครือข่ายนิสิตนักศึกษาผู้นำรุ่นใหม่ทั่วประเทศที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์และสิ่งดีๆให้สังคมในอนาคต

โดยมูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม Rakkaew EmpowerU Camp ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรากแก้วทุกภูมิภาครวมกว่า 300 คน โดยในปี 2567 นี้มีสถาบันอุดมศึกษาส่งโครงการเข้าร่วม 60 โครงการ  และมูลนิธิฯจะจัดมหกรรมแสดงผลโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษาระดับประเทศ หรือ “2024 Rakkaew Exposition : University Sustainability Showcase”  ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2567 ที่สามย่านมิตรทาวน์

สำหรับกิจกรรม “Rakkaew EmpowerU ภาคเหนือ” น้อง ๆ นักศึกษาทีมรากแก้วภาคเหนือ ได้เรียนรู้และรับแรงบันดาลใจจาก ผู้ประกอบการเพื่อสังคมภาคเหนือ ได้แก่คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ที่ปรึกษา บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม  และ คุณนิโลบล แก้วพรหม ประธานกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัด 2B more ในการนำแนวคิดทางด้านธุรกิจ ทัศนคติและภาวะผู้นำของผู้ประกอบการมาปรับใช้การดำเนินโครงการของทีม

และแต่ละทีมยังได้และได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นจาก รศ. ดร. ธนิต ธงทอง  และ รศ.ดร. อำนาจ อยู่สุข ในกิจกรรม “Rakkaew Clinic”  รวมทั้งได้ฝึกทักษะในการนำเสนอและสื่อสารผลกระทบโครงการที่ชัดเจนและสร้างสรรค์จากคุณเกื้อกูณ วงศ์ตระกูลเล็ก กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอดโวเครซี่ จํากัด

นอกจากนี้ยังมีรุ่นพี่ศิษย์เก่าโครงการรากแก้ว และอดีตเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (น่าน) มาร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนและให้คำแนะนำเรื่องการบริหารจัดการทีมให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ให้น้อง ๆ ทีมรากแก้วได้นำไปปรับใช้ในการทำงานกับทีมอีกด้วย

ช่วงสุดท้ายทีมรากแก้วได้ร่วมกันสร้างและออกแบบการทำงานของเครือข่ายนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษารากแก้วภาคเหนือ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างพลัง และให้กำลังใจกันและกันในการทำงานเพื่อต่อสิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นในสังคม ขอบคุณนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรากแก้วภาคเหนือทุกคนสำหรับทุกโครงการดีๆ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้ดียิ่งขึ้น และโปรดติดตามกิจกรรมดีๆ ของเครือข่ายนิสิตนักศึกษารากแก้วภาคเหนือ ต่อไป 

สำหรับเวทีต่อไป รากแก้วจะไปบุกไปจังหวัดขอนแก่น นัดรวมพลคนรากแก้วภาคอีสาน วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567 แล้วพบกันนะครับ

 

แชร์ข่าวสาร :