ข่าวสารและกิจกรรม

“2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคกลาง

31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567

มูลนิธิรากแก้ว ร่วมกับเคพีเอ็มจี ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” ภาคกลาง ซึ่งเป็นเวทีสุดท้าย ในการเสริมสร้างพลัง และพัฒนาทักษะให้กับทีมนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรากแก้วภาคกลาง จำนวน 12 ทีม ให้สามารถนำความรู้ทางธุรกิจ ทัศนคติของผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งต่อพลังและความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป นอกจากนี้เพื่อสร้างให้เกิดกลุ่มเครือข่ายนิสิตนักศึกษาผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำประโยชน์ให้สังคมได้ในอนาคต

ในงาน ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ทปอ. ได้ให้เกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนผ่านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา” ในการดำเนินความยั่งยืน SDGs ผ่านการทำงานด้านการพัฒนานิสิต อีกด้วย

 

คุณสิตะกาญจน์ อนันตศิลป์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวว่า “กิจกรรม2024 Rakkaew EmpowerU Camp ได้ดำเนินการจัดครบทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยมีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 40 ทีม จาก 34 สถาบันฯ ให้ความสนใจเข้าร่วม มูลนิธิฯ หวังอย่างยิ่งว่านิสิตนักศึกษาจะได้นำความรู้ ทักษะ และคำแนะนำที่ได้รับจากวิทยากร ไปพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของนิสิตนักศึกษา เพื่อก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อชุมชนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรากแก้วได้สร้างมิตรภาพอันดี ระหว่างสถาบันการศึกษาทุกประเภททั่วประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมในระดับประเทศร่วมกันในอนาคต และแสดงให้เห็นถึงพลังและบทบาทของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์และสถาบันการศึกษา ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้สังคมและประเทศชาติต่อไป”

 

ในเวทีสุดท้าย ของกิจกรรม “2024 Rakkaew EmpowerU Camp” มูลนิธิฯได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพูดคุยกับนิสิตนักศึกษาในหัวข้อ “เสริมพลังสร้างรากแก้วเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์” เพื่อสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้นิสิตนักศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการนำความรู้และการใช้ปัญญาอย่างสมดุล ไปร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสังคมที่ดีเพื่ออนาคตของประเทศ โดยพลังนิสิตนักศึกษาไทยในระบบประมาณ 2 ล้านคนจะมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ประเทศชาติ

 

ขอขอบคุณนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาทีมรากแก้วภาคกลางทุกคน สำหรับทุกโครงการที่นำมาแลกเปลี่ยนและแบ่งบันแนวคิด ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเราให้ดียิ่งขึ้น

มูลนิธิรากแก้วเชื่อมั่นในพลังอันยิ่งใหญ่ของเยาวชนที่จะนำพาสังคมให้ยั่งยืน

ติดตามข่าวกิจกรรมโครงการปี 2567 ได้ใน Facebook โครงการรากแก้ว

#โครงการรากแก้ว #พลังคนรุ่นใหม่ #การพัฒนาที่ยั่งยืน #เยาวชนไทยใส่ใจสังคม #นิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน #RakkaewFoundation #EmpowerU #2024RakkaewEmpowerUCamp #เครือข่ายนิสิตนักศึกษาภาคใต้ #RakkaewStories

แชร์ข่าวสาร :