ข่าวสารและกิจกรรม

ขยายเวลารับสมัครโครงการรากแก้ว ประจำปี 2567

โครงการรากแก้ว ชวน... ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

ส่งโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น ภายใต้ #แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

พร้อมเข้าร่วมแสดงผลงาน และนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 พร้อมชิงถ้วยเกียรติยศ และเงินสนับสนุนโครงการ 100,000 บาท
และโอกาสสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา และผู้บริหารภาคธุรกิจ เอกชน
โครงการรากแก้ว ชวน… ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ส่งโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม หรือโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น ภายใต้ #แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
พร้อมเข้าร่วมแสดงผลงาน และนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ระดับประเทศ ประจำปี 2567 พร้อมชิงถ้วยเกียรติยศ และเงินสนับสนุนโครงการ 100,000 บาท
และโอกาสสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษา และผู้บริหารภาคธุรกิจ เอกชน
.
รายละเอียดโครงการรากแก้ว 👉 https://online.anyflip.com/vwfrq/jocc/mobile/index.html
สมัคร และส่งโครงการได้ที่ 👉 https://forms.gle/s9vEBUp5hMXx39HX8
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2567
สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามได้ที่
Facebook : โครงการรากแก้ว
มูลนิธิรากแก้วเชื่อมั่นในพลังอันยิ่งใหญ่ของเยาวชนที่จะนำพาสังคมให้ยั่งยืน
💡🌱🚀
Days
Hours
Minutes
Seconds
แชร์ข่าวสาร :