ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2566 มูลนิธิรากแก้วได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพทางzoom สำหรับ19 ทีมที่ร่วมโครงการฯผู้เข้าร่วม 71 คน

หัวข้อ

  • การประกวกโครงการรากแก้ว

โดย คุณสิตะกายจนื อนันตศิลป์ เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว

  • เทรนิคการนำเสนอผลงาน อย่างมืออาชีพ

โดย คุณเกื้อกูณ วงศ์ตระกูลเล็ก ผู้จัดการ การตลาดภายในประเทศ บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด, กรรมการผู้จัดการบริษัท แอดโวเครซี่ จำกัด

  • รูปแบบ และ กฏในการประกวดโครงการรากแก้ว
  • การตัดสินโครงการ คำแนะนำในการเตรียมการนำเสนอโครงการและการทำรายงานประจำปี (annual report) โดย คุณสิทธิชัย ปราศรัย ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และจัดการองค์ความรู้ มูลนิธิรากแก้ว
แชร์ข่าวสาร :