ข่าวสารและกิจกรรม

การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  เวลา 10.00 – 12.00 น.  มูลนิธิรากแก้วได้มีการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ผ่านระบบ zoom เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิรากแก้ว โดยมีผู้บริหารสถาบันการศึกษา 63 แห่ง จำนวน 118 คน เข้าร่วม

แชร์ข่าวสาร :